CHƯƠNG TRÌNH 21H00: ĐẠI BIỂU NGUYỄN QUANG DŨNG CHẤT VẤN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VẤN ĐỂ XỬ LÝ RÁC THẢI

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 49,993

Ngày đăng: 25/10/2019

CHƯƠNG TRÌNH 21H00: ĐẠI BIỂU NGUYỄN QUANG DŨNG CHẤT VẤN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VẤN ĐỂ XỬ LÝ RÁC THẢI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?