CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH LÊ CÔNG NHƯỜNG: HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 76,925

Ngày đăng: 09/11/2019

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH LÊ CÔNG NHƯỜNG: HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại Hội trường, Đại biểu Lê Công Nhường đã có nội dung chất vấn Thủ tướng Chính Phủ về cơ chế chính sách khoa học công nghệ, đặc biệt là chính sách về tài chính.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?