CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH NGUYỄN QUANG DŨNG: VIỆC XỬ LÝ RÁC THẢI RẮN CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 58,875

Ngày đăng: 08/11/2019

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH NGUYỄN QUANG DŨNG: VIỆC XỬ LÝ RÁC THẢI RẮN CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN

Thưa Quý vị và các bạn, trong chương trình trước chúng tôi đã đề cập đến nội dung chất vấn của đại biểu Nguyễn Quang Dũng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tại phiên họp thứ 22 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Chính phủ về giải pháp xử lý rác thải rắn ở nước ta hiện nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?