CHƯƠNG TRÌNH 21H00: CHẤT VẤN CỦA ĐBQH NGUYỄN TẠO VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ Y TẾ

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 13,290

Ngày đăng: 27/02/2019

CHƯƠNG TRÌNH 21H00: CHẤT VẤN CỦA ĐBQH NGUYỄN TẠO VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ Y TẾ

Nhân lực y tế là yếu tố then chốt để phát triển ngành Y tế phát triển toàn diện, bền vững, là cơ sở cho việc đạt được các mục tiêu về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, tình trạng cán bộ y tế ở các cơ sở y tế công lập bỏ việc hoặc chuyển hẳn sang làm việc tại các bệnh viện tư nhân đã khiến các bệnh viện công thiếu nhân lực, đặc biệt là nhân lực có trình độ cao. Tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, đại biểu Nguyễn Tạo, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến về những giải pháp đảm bảo nguồn nhân lực có đủ khả năng để cung cấp các dịch vụ y tế có chất lượng cho người dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?