PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ NÓI KHÔNG VỚI TAI NẠN LAO ĐỘNG

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 17,856

Ngày đăng: 22/02/2019

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ NÓI KHÔNG VỚI TAI NẠN LAO ĐỘNG

Đầu năm mới, nhằm tạo khí thế làm việc năng suất, hiệu quả, đảm bảo an toàn, Công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa luôn có buổi Lễ gặp mặt và phát động thi đua đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất và nói không với tai nạn lao động.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?