CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH PHẠM THỊ THU TRANG : ĐỂ LIÊN KẾT 4 NHÀ KHÔNG CÒN LÀ KHẨU HIỆU

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 10,999

08/03/2019

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH PHẠM THỊ THU TRANG : ĐỂ LIÊN KẾT 4 NHÀ KHÔNG CÒN LÀ KHẨU HIỆU

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?