HÀNG NGHÌN NGƯỜI NGHÈO Ở VÙNG CAO BẮC HÀ ĐƯỢC HỖ TRỢ CUỘC SỐNG

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 17,427

09/03/2019

HÀNG NGHÌN NGƯỜI NGHÈO Ở VÙNG CAO BẮC HÀ ĐƯỢC HỖ TRỢ CUỘC SỐNG

Thực hiện cuộc vận động vì người nghèo, trong 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện đã huy động hơn 2,5 tỷ đồng. Đã xây dựn được 72 nhà đại đoàn kết và sửa chữa 17 nhà cho các hộ nghèo. Các đoàn thể thành viên của Mặt trận tổ quốc tổ chức ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hơn 7000 hộ nghèo vay vốn. Các cuộc vận động của mặt trận gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” phát huy hiệu quả cao. Đến nay có gần 10 nghìn hộ gia đình văn hóa, hơn 3000 gia đình tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?