CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐB TRẦN VĂN TIẾN ĐBQH TỈNH VĨNH PHÚC VỀ VIỆC TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ Y TẾ KHI ĐỂ XẢY RA TÌNH TRẠNG NHIỀU BỆNH VIỆN KÊ ĐƠN THUỐC CÓ NHIỀU SAI SÓT

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 16,512

Ngày đăng: 26/04/2019

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐB TRẦN VĂN TIẾN ĐBQH TỈNH VĨNH PHÚC VỀ VIỆC TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ Y TẾ KHI ĐỂ XẢY RA TÌNH TRẠNG NHIỀU BỆNH VIỆN KÊ ĐƠN THUỐC CÓ NHIỀU SAI SÓT

Trong phiên chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV, Đại biểu Trần Văn Tiến – Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc, đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế về hiện nhiều bệnh viện kê đơn thuốc có nhiều sai sót, có bệnh viện số đơn thuốc sai sót lên đến 90%, nhiều bệnh viện đơn thuốc kê vitamin, biệt dược đắt tiền không cần thiết chiếm tỷ lệ 66%; Trách nhiệm của Bộ trưởng để xảy ra tình trạng trên. Cùng với đó Đại biểu cũng đề nghị Bộ trưởng xử lý và giải quyết vấn đề này như thế nào đối với các bệnh viện có sai phạm nói riêng và đối với toàn ngành y tế nói chung.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?