CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN VỀ VẤN ĐỀ KHÓ XỬ LÝ ÁN HÀNH CHÍNH TẠI NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 17,326

Ngày đăng: 01/05/2019

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN VỀ VẤN ĐỀ KHÓ XỬ LÝ ÁN HÀNH CHÍNH TẠI NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG

Tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV,ĐBQH Vũ Thị Nguyệt - Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên, đãchất vấn Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình về hiện một số địa phương có hiện tượng khi giải quyết các vụ án hành chính thì người bị kiện là Chủ tịch UBND các cấp không hợp tác hoặc không có mặt theo giấy triệu tập và thường cử người không đủ thẩm quyền đi thay.Tình trạng này dẫn tới vấn đề chậm chễ trong việc xử lý, giải quyết án hành chính, gây bức xúc cho nhân dân, nhất là với những người khởi kiện.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?