CÔNG NGHIỆP SINH THÁI, HƯỚNG TIẾP CẬN BỀN VỮNG CHO VIỆT NAM

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 17,040

Ngày đăng: 13/06/2019

CÔNG NGHIỆP SINH THÁI, HƯỚNG TIẾP CẬN BỀN VỮNG CHO VIỆT NAM

Ngày 12 tháng 6, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ chức Phát triển Công nghiệp của liên hợp quốc, Cục Kinh tế Liên bang Thụy sĩ và Quỹ môi trường toàn cầu, phối hợp tổ chức hội thảo, tổng kết dự án triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?