CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH PHẠM VĂN HÒA VỀ THỰC TRẠNG TAI NẠN GIAO THÔNG DO LÁI XE SỬ DỤNG RƯỢU BIA

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 15,839

Ngày đăng: 24/07/2019

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH PHẠM VĂN HÒA VỀ THỰC TRẠNG TAI NẠN GIAO THÔNG DO LÁI XE SỬ DỤNG RƯỢU BIA

Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, đại biểu Phạm Văn Hòa , Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về thực trạng tai nạn giao thông do lái xe sử dụng rượu bia và giải pháp cho vấn đề này. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới hoạt động của Quốc hội , đồng thời nâng cao vai trò giám sát của đại biểu Quốc hội trong hoạt động giám sát; nhằm cung cấp thông tin về góc nhìn đa chiều xung quanh những nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, trong " Chương trình 21h " hôm nay , mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung trả lời của Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm và cùng chúng tôi tìm hiểu về thực trạng tai nạn giao thông gia tăng do lái xe sử dụng rượu bia.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?