CHƯƠNG TRÌNH 21H00: CHẤT VẤN CỦA ĐBQH NGUYỄN QUANG DŨNG, ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG NAM VỀ GIẢI QUYẾT CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI BỊ PHƠI NHIỄM DA CAM/ĐIOXIN

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 19,071

Ngày đăng: 26/07/2019

CHƯƠNG TRÌNH 21H00: CHẤT VẤN CỦA ĐBQH NGUYỄN QUANG DŨNG, ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG NAM VỀ GIẢI QUYẾT CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI BỊ PHƠI NHIỄM DA CAM/ĐIOXIN

Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội thứ 22, Quốc hội khóa 14, đại biểu Nguyễn Quang Dũng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã có văn bản chất vấn Thủ tướng Chính phủ về giải pháp khắc phục tình trạng giải quyết chính sách cho người bị phơi nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh. Theo đại biểu, hiện số người bị phơi nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh ở nước ta rất cao nhưng việc giải quyết chính sách còn chậm, thủ tục khó khăn làm cho cử tri bức xúc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?