CHƯƠNG TRÌNH 21H: CHẤT VẤN CỦA ĐBQH HỒ THANH BÌNH: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 18,914

Ngày đăng: 12/07/2019

CHƯƠNG TRÌNH 21H: CHẤT VẤN CỦA ĐBQH HỒ THANH BÌNH: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại Hội trường, Đại biểu Hồ Thanh Bình, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã có câu hỏi chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường về nội dung liên quan đến ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?