CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH LỮ THANH HẢI, ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH KHÁNH HÒA VỀ TÌNH HÌNH MẤT AN NINH TRẬT TỰ TẠI CÁC VÙNG NÔNG THÔN.

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 25,990

Ngày đăng: 19/08/2019

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH LỮ THANH HẢI, ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH KHÁNH HÒA VỀ TÌNH HÌNH MẤT AN NINH TRẬT TỰ TẠI CÁC VÙNG NÔNG THÔN.

Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, đại biểu Lữ Thanh Hải , Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về tình hình mất an ninh trật tự tại các vùng nông thôn các băng nhóm đánh nhau với tính chất nguy hiểm cao, sử dụng nhiều loại vũ khí , tình hình trộm cắp phức tạp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?