CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH HUỲNH THANH CẢNH: TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN LIÊN QUAN ĐẾN XỬ LÝ, SỬ DỤNG TRO XỈ

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 14,995

Ngày đăng: 07/08/2019

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH HUỲNH THANH CẢNH: TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN LIÊN QUAN ĐẾN XỬ LÝ, SỬ DỤNG TRO XỈ

Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, Đại biểu Huỳnh Thanh Cảnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã có câu hỏi chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà về việc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến xử lý, sử dụng tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu xây dựng và đề nghị cung cấp nội dung các tiêu chuẩn, quy chuẩn đã ban hành.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?