CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH NGUYỄN HUY THÁI : GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ VỚI HIỂM HỌA NƯỚC BIỂN DÂNG, SỤT LÚN ĐẤT TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 15,573

Ngày đăng: 14/08/2019

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH NGUYỄN HUY THÁI : GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ VỚI HIỂM HỌA NƯỚC BIỂN DÂNG, SỤT LÚN ĐẤT TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?