CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH TỐNG THANH BÌNH - ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH LAI CHÂU VỀ QUẢN LÝ TIỀN CÔNG ĐỨC TẠI CÁC CHÙA

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 41,451

Ngày đăng: 24/09/2019

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH TỐNG THANH BÌNH - ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH LAI CHÂU VỀ QUẢN LÝ TIỀN CÔNG ĐỨC TẠI CÁC CHÙA

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?