CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : ĐBQH TRẦN THỊ HOA RY : CHẤT VẤN BỘ TRƯỞNG BỘ KH&ĐT VỀ CÂN ĐỐI NGUỒN LỰC VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 36,315

Ngày đăng: 09/09/2019

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : ĐBQH TRẦN THỊ HOA RY : CHẤT VẤN BỘ TRƯỞNG BỘ KH&ĐT VỀ CÂN ĐỐI NGUỒN LỰC VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Thưa Quý vị và các bạn,trong buổi chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 37 về xem xét thực hiện các kết luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đối với kết quả triển khai của các bộ ngành có liên quan từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đại biểu Trần Thị Hoa Ry– Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu, đã chất vấn Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc về việc cân đối nguồn lực và kết quả thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số .

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?