CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU ĐÔN TUẤN PHONG VỀ NỢ XÂY DỰNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 69,652

Ngày đăng: 18/11/2020

CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU ĐÔN TUẤN PHONG VỀ NỢ XÂY DỰNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV, Đại biểu Đôn Tuấn Phong, Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang, đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp về nội dung “Trong 9 năm cả nước đã huy động trên 2,4 triệu tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới, trong đó huy động từ tín dụng là gần 1,4 triệu tỷ đồng (chiếm 57,6%). Xin Bộ trưởng cho biết, ngoài 15.000 tỷ nợ của 2016-2017 tình trạng nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới hiện nay như thế nào?”

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?