GIẢI PHÁP NÀO GIẢI QUYẾT NHỮNG BẤT CẬP TRONG CHÍNH SÁCH THU HỒI ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 83,925

Ngày đăng: 27/08/2020

GIẢI PHÁP NÀO GIẢI QUYẾT NHỮNG BẤT CẬP TRONG CHÍNH SÁCH THU HỒI ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Đất đai là lĩnh vực liên quan đến một trong những quyền cơ bản của công dân. Theo các Đại biểu Quốc hội, để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, quản lý về đất đai trên phạm vi cả nước; xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý; kiên quyết thu hồi theo quy định của pháp luật đối với đất để hoang hóa; đảm bảo thi hành pháp luật về đất đai công khai, minh bạch, nhất là trong thực hiện thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục khác về đất đai. Đồng thời tiếp tục cải cách hành chính trong quản lý đất đai, sửa đổi luật đất đai trong thời gian sớm nhất.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?