QUYẾT LIỆT XỬ LÝ ĐỐI TƯỢNG KHAI THÁC CÁT TRÊN SÔNG

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 44,366

Ngày đăng: 17/08/2020

QUYẾT LIỆT XỬ LÝ ĐỐI TƯỢNG KHAI THÁC CÁT TRÊN SÔNG

Mới đây, Nghị đinh số 23 của Chính phủ với nhiều quy định mới siết chặt quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông chính thức có hiệu lực từ 10/4/2020. Quy định rõ trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương các cấp trong việc bảo vệ lòng, bờ, bãi, sông, hồ; quản lý cát, sỏi lòng sông.Chỉ sau một thời gian ngắn, việc triển khai Nghị định số 23 về quản lý khai thác cát, sỏi và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông được các ngành chức năng nhiều địa phương từng bước quán triệt. Nghị định 23 được xem như một “cơ chế thép” để các cơ quan ban, ngành các tỉnh thực hiện tốt hơn công tác quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?