Chào Buổi Sáng, Chúc Bình An - Ngày 20/04/2017

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,199

Chào Buổi Sáng, Chúc Bình An - Ngày 20/04/2017

Kết nối: -Phóng viên Châu Ngọc (HCM) Kết nối phản ánh giá cả thực phẩm tại chợ Nguyễn Văn Trỗi, Quận 3. TP.HCM. -Phóng viên Mỹ Phượng (Đà Nẵng): giới thiệu về hội sách Hải Châu - Đà Nẵng. -Phóng viên Linh Chi (Hà Nội): Kết nối giới thiệu "Nhà bếp trực tuyến Vicook". -Phóng Viên Hoàng Nhân (HCM): Hội thảo bàn biện pháp kiểm soát nhu cầu sử dụng xe cá nhân trên địa bàn Tp. HCM. Chuyên Mục: - Sắc Màu Của Phố: đến tham quan, khám phá du lịch Tre Việt ở Nhơn Trạch - Đồng Nai. - Tổ Ấm Ước Mơ: đến thăm tổ ấm giản dị của vợ chồng anh Hùng, chị Huyền.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?