CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 30-10-2018

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 16,756

31/10/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 30-10-2018

<br>GIAO THÔNG TOÀN CẢNH: <br>- XỬ LÝ XE BỒN CHỞ 15.000 LÍT DẦU KHÔNG NIÊM PHONG KẸP CHÌ TẠI ĐẮK LẮK <br>- KỶ LUẬT HÀNG LOẠT TẬP THỂ, CÁ NHÂN LIÊN QUAN đến sai phạm tại DỰ ÁN CAO TỐC 34.500 TỶ ĐỒNG <br>TIN NỔI BẬT: <br>- Bệnh ĐÁI THÁO ĐƯỜNG: 6 GIÂY 1 NGƯỜI CHẾT, 20 GIÂY 1 NGƯỜI PHẢI ĐOẠN CHI tại Việt Nam <br>- NHIỀU CHỦ TÀU CÁ VAY VỐN THEO NGHỊ ĐỊNH 67 KHÓ TRẢ NỢ NGÂN HÀNG tại Quảng Bình

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?