CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 6-10-2018

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,083

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 6-10-2018


GIAO THÔNG TOÀN CẢNH:
- VA CHẠM VỚI XE TẢI, 2 MẸ CON TỬ VONG TẠI TP. HCM
- ĐỦ ĐIỀU KIỆN THÔNG XE TUYẾN HÒA LẠC - HÒA BÌNH ngay trong tháng 10 này
- NHIỀU CHỦ PHƯƠNG TIỆN CHƯA DÁN THẺ THU PHÍ TỰ ĐỘNG
TIN NỔI BẬT:
- TP. HCM CHỈ ĐẠO CHỐNG DỊCH TAY CHÂN MIỆNG
- 30HA LÚA CỦA NGƯỜI DÂN LÀO CAI BỊ SÂU GÂY HẠI
- CẦN XỬ LÝ DỨT ĐIỂM VIỆC PHÁ RỪNG LÂM TRƯỜNG TẠI HUẾ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?