CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 6-10-2018

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,379

06/10/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 6-10-2018

<br>GIAO THÔNG TOÀN CẢNH: <br>- VA CHẠM VỚI XE TẢI, 2 MẸ CON TỬ VONG TẠI TP. HCM <br>- ĐỦ ĐIỀU KIỆN THÔNG XE TUYẾN HÒA LẠC - HÒA BÌNH ngay trong tháng 10 này <br>- NHIỀU CHỦ PHƯƠNG TIỆN CHƯA DÁN THẺ THU PHÍ TỰ ĐỘNG <br>TIN NỔI BẬT: <br>- TP. HCM CHỈ ĐẠO CHỐNG DỊCH TAY CHÂN MIỆNG <br>- 30HA LÚA CỦA NGƯỜI DÂN LÀO CAI BỊ SÂU GÂY HẠI <br>- CẦN XỬ LÝ DỨT ĐIỂM VIỆC PHÁ RỪNG LÂM TRƯỜNG TẠI HUẾ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?