GƯƠNG SÁNG TRONG DỰ ÁN 600 TRI THỨC TRẺ LÀM PCT XÃ

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,322

GƯƠNG SÁNG TRONG DỰ ÁN 600 TRI THỨC TRẺ LÀM PCT XÃ

Các bạn tri thức trẻ khi tham gia dự án đã có sự sàng lọc về tiêu chuẩn và có những sự chuẩn bị nhất định khi tham gia công việc tại địa phương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?