CHUNG KẾT CUỘC THI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP SINH VIÊN 2018

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,766

Ngày đăng: 07/11/2018

CHUNG KẾT CUỘC THI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP SINH VIÊN 2018

Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sinh viên 2018 do Đại học Nội vụ tổ chức, nhằm hưởng ứng tinh thần Quốc gia khởi nghiệp của thanh niên, học sinh, sinh viên trên cả nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?