CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 02-11-2018

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,422

05/11/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 02-11-2018

<br>GIAO THÔNG TOÀN CẢNH: <br>- ÙN TẮC GIAO THÔNG ĐOẠN CẦU NỐI GIỮA BÌNH DƯƠNG VÀ TP. HCM <br>- XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY GIÚP GIẢM TNGT CẢ 3 TIÊU CHÍ <br>TIN NỔI BẬT: <br>- LỬA THIÊU RỤI KHO CHỨA GỖ TẠI BÌNH PHƯỚC <br>- HÀ NỘI: HÀNG TRĂM HỘ DÂN BỨC XÚC VÌ NHẬN CĂN HỘ CHƯA ĐƯỢC HOÀN CÔNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?