AI “CHỐNG LƯNG” CÁC BÃI GỬI XE KHÔNG PHÉP?

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 19,768

12/12/2018

AI “CHỐNG LƯNG” CÁC BÃI GỬI XE KHÔNG PHÉP?

Theo thống kê chính thức từ cơ quan chức năng quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, gần 60% tổng số điểm trông giữ xe tại quận này hoạt động trái pháp luật. Thế nhưng những bãi gửi xe này vẫn ngang nhiên tồn tại và câu hỏi đặt ra “ ai là người chống lưng” cho các bãi gửi xe này hoạt động trong suốt thời gian dài.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?