THANH TRA HÀ NỘI YÊU CẦU QUẬN BẮC TỪ LIÊM SỚM GIẢI QUYẾT KHIẾU KIỆN CỦA CỬ TRI THEO THẨM QUYỀN

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 40,608

THANH TRA HÀ NỘI YÊU CẦU QUẬN BẮC TỪ LIÊM SỚM GIẢI QUYẾT KHIẾU KIỆN CỦA CỬ TRI THEO THẨM QUYỀN

Sau bài phản ánh phát sóng trên THQH Việt Nam về vấn để chính quyền Quận Bắc Từ Liêm “om” đơn thư khiếu nại của người dân, Thanh tra thành phố Hà Nội đã yêu cầu chính quyền địa phương nhanh chóng xem xét đơn thư và giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?