CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 15-6-2018

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,709

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 15-6-2018


- Người phụ nữ 10 năm dặm vá đường ở Đồng Tháp
- Trà Vinh: cứu chữa thành công một ca vỡ nội tạng do tai nạn giao thông
- Truy xuất nguồn gốc thực phẩm là nhu cầu tất yếu của người tiêu dùng

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?