PHÁT ĐỘNG HÀNH TRÌNH CHIA SẺ YÊU THƯƠNG 2018

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,418

PHÁT ĐỘNG HÀNH TRÌNH CHIA SẺ YÊU THƯƠNG 2018

Hành trình chia sẻ yêu thương bao gồm chuỗi các hoạt động vì sức khoẻ cộng đồng, an sinh xã hội. Đây cũng là chương trình đánh dấu 5 năm liên tiếp công ty cổ phần C.P.Việt Nam tham gia đồng hành cùng chiến dịch Hành trình đỏ, trong đó có hàng chục ngàn cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu nhân đạo, vận động hiến máu tình nguyện.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?