CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 06-7-2018

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,328

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 06-7-2018


CHUYÊN MỤC GIAO THÔNG TOÀN CẢNH:
- TNGT NGHIÊM TRỌNG, 2 NGƯỜI THƯƠNG VONG TẠI ĐÀ NẴNG
- TÌM THẤY THI THỂ 2 NẠN NHÂN VỤ CHÌM SÀ LAN TRÊN SÔNG SÀI GÒN
TIN NỔI BẬT:
- PHÁ THÀNH CÔNG CHUYÊN ÁN MA TÚY LỚN TẠI SƠN LA
- ĐỒNG RUỘNG NỨT TOÁC, LÚA CHẾT CHÁY TẠI THANH HÓA
- HUYỆN XÍN MẦN, TỈNH HÀ GIANG KHÁT NƯỚC SẠCH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?