CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 06-7-2018

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,488

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 06-7-2018

<br>CHUYÊN MỤC GIAO THÔNG TOÀN CẢNH: <br>- TNGT NGHIÊM TRỌNG, 2 NGƯỜI THƯƠNG VONG TẠI ĐÀ NẴNG <br>- TÌM THẤY THI THỂ 2 NẠN NHÂN VỤ CHÌM SÀ LAN TRÊN SÔNG SÀI GÒN <br>TIN NỔI BẬT: <br>- PHÁ THÀNH CÔNG CHUYÊN ÁN MA TÚY LỚN TẠI SƠN LA <br>- ĐỒNG RUỘNG NỨT TOÁC, LÚA CHẾT CHÁY TẠI THANH HÓA <br>- HUYỆN XÍN MẦN, TỈNH HÀ GIANG KHÁT NƯỚC SẠCH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?