CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 10-7-2018

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,131

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 10-7-2018


GIAO THÔNG TOÀN CẢNH:
- TAI NẠN NGHIÊM TRỌNG, 2 NGƯỜI TỬ VONG TẠI CẦN THƠ
- CỔNG BỆNH VIỆN BẠCH MAI - ĐIỂM NÓNG VỀ GIAO THÔNG CẦN XỬ LÝ DỨT ĐIỂM
TIN NỔI BẬT:
- HÀ NỘI: XẢY RA 2 VỤ HỎA HOẠN LIÊN TIẾP TRONG CÙNG 1 NGÀY
- BẤT ĐỘNG SẢN MIỀN TRUNG CÒN NHIỀU DƯ ĐỊA ĐỂ PHÁT TRIỂN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?