CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 10-7-2018

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,349

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 10-7-2018

<br>GIAO THÔNG TOÀN CẢNH: <br>- TAI NẠN NGHIÊM TRỌNG, 2 NGƯỜI TỬ VONG TẠI CẦN THƠ <br>- CỔNG BỆNH VIỆN BẠCH MAI - ĐIỂM NÓNG VỀ GIAO THÔNG CẦN XỬ LÝ DỨT ĐIỂM <br>TIN NỔI BẬT: <br>- HÀ NỘI: XẢY RA 2 VỤ HỎA HOẠN LIÊN TIẾP TRONG CÙNG 1 NGÀY <br>- BẤT ĐỘNG SẢN MIỀN TRUNG CÒN NHIỀU DƯ ĐỊA ĐỂ PHÁT TRIỂN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?