CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 18-7-2018

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,673

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 18-7-2018


GIAO THÔNG TOÀN CẢNH:
- ĐIỂM TÌNH HÌNH TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG 24 GIỜ QUA
- HỆ THỐNG KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG PHÁT HIỆN 28.000 LƯỢT PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM 6 tháng đầu năm nay
TIN NỔI BẬT:
- BẮT QUẢ TANG VẬN CHUYỂN HÀNG NGHÌN BAO THUÔC LÁ LẬU TẠI HÀ NỘI
- DƯ LUẬN MONG MUỐN SAI PHẠM Ở HÀ GIANG SỚM BỊ XỬ LÝ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?