CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 18-7-2018

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,891

18/07/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 18-7-2018

<br>GIAO THÔNG TOÀN CẢNH: <br>- ĐIỂM TÌNH HÌNH TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG 24 GIỜ QUA <br>- HỆ THỐNG KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG PHÁT HIỆN 28.000 LƯỢT PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM 6 tháng đầu năm nay <br>TIN NỔI BẬT: <br>- BẮT QUẢ TANG VẬN CHUYỂN HÀNG NGHÌN BAO THUÔC LÁ LẬU TẠI HÀ NỘI <br>- DƯ LUẬN MONG MUỐN SAI PHẠM Ở HÀ GIANG SỚM BỊ XỬ LÝ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?