THỪA THIÊN - HUẾ HỢP TÁC AN NINH VỚI TỈNH SALAVAN (LÀO)

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,524

07/07/2018

THỪA THIÊN - HUẾ HỢP TÁC AN NINH VỚI TỈNH SALAVAN (LÀO)

Tăng cường hợp tác an ninh giữa 2 tỉnh Thừa Thiên - Huế và Salavan (Lào)

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?