THỪA THIÊN - HUẾ: TÁI HIỆN LỄ TẾ ĐÀN ÂM HỒN

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,357

THỪA THIÊN - HUẾ: TÁI HIỆN LỄ TẾ ĐÀN ÂM HỒN

Lần đầu tiên tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ cúng tưởng niệm ngày thất thủ kinh đô 23-5-1885 tại di tích đàn Âm Hồn

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?