BÌNH THUẬN: PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ GẮN VỚI NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 37,777

Ngày đăng: 15/08/2018

BÌNH THUẬN: PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ GẮN VỚI NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

Phát triển đô thị theo hướng nâng cao chất lượng sống cho người dân, kết nối cơ sở hạ tầng của các vùng kinh tế lân cận được xem là một cách làm mang tính bền vững, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội và ổn định đời sống nhân dân cũng như tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Ghi nhận của nhóm phóng viên Thời sự tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?