CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 06-8-2018

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,173

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 06-8-2018


GIAO THÔNG TOÀN CẢNH:
- CHƯA THỂ MỞ RỘNG CÁC TUYẾN XE BUÝT SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU SẠCH TẠI HÀ NỘI
- ĐẮK LẮK: có hay không sự việc CHỦ TỊCH XÃ ƯU TIÊN LÀM ĐƯỜNG ĐỂ PHỤC VỤ LỢI ÍCH RIÊNG?
TIN NỔI BẬT:
- HỖN CHIẾN TẠI KON TUM, 5 NGƯỜI THƯƠNG VONG
- NHIỀU NGÀNH KHÁT LAO ĐỘNG TRẺ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?