CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 06-8-2018

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,437

07/08/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 06-8-2018

<br>GIAO THÔNG TOÀN CẢNH: <br>- CHƯA THỂ MỞ RỘNG CÁC TUYẾN XE BUÝT SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU SẠCH TẠI HÀ NỘI <br>- ĐẮK LẮK: có hay không sự việc CHỦ TỊCH XÃ ƯU TIÊN LÀM ĐƯỜNG ĐỂ PHỤC VỤ LỢI ÍCH RIÊNG? <br>TIN NỔI BẬT: <br>- HỖN CHIẾN TẠI KON TUM, 5 NGƯỜI THƯƠNG VONG <br>- NHIỀU NGÀNH KHÁT LAO ĐỘNG TRẺ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?