CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 09-8-2018

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,361

10/08/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 09-8-2018

<br>GIAO THÔNG TOÀN CẢNH: <br>- CẦU SẬP KHIẾN GIAO THÔNG CHIA CẮT TẠI BÌNH ĐẠI, BẾN TRE <br>TIN NỔI BẬT: <br>- KHỞI TỐ CHỦ HỤI CHIẾM ĐOẠT TRÊN 1 TỶ ĐỒNG <br>- LẠNG SƠN: 8 NHÀ VĂN HÓA THÔN CHỜ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?