CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 09-8-2018

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,475

Ngày đăng: 10/08/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 09-8-2018


GIAO THÔNG TOÀN CẢNH:
- CẦU SẬP KHIẾN GIAO THÔNG CHIA CẮT TẠI BÌNH ĐẠI, BẾN TRE
TIN NỔI BẬT:
- KHỞI TỐ CHỦ HỤI CHIẾM ĐOẠT TRÊN 1 TỶ ĐỒNG
- LẠNG SƠN: 8 NHÀ VĂN HÓA THÔN CHỜ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?