HẢI PHÒNG HÀNG TRĂM HỘ DÂN LO LẮNG TRƯỚC QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH VÙNG BÃI TRIỀU

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 11,033

Ngày đăng: 01/08/2018

HẢI PHÒNG HÀNG TRĂM HỘ DÂN LO LẮNG TRƯỚC QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH VÙNG BÃI TRIỀU

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?