CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 12-9-2018

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 13,485

12/09/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 12-9-2018

<br>GIAO THÔNG TOÀN CẢNH: <br>- KHÍ THẢI TỪ GIAO THÔNG GÂY Ô NHIỄM NẶNG, đang là yêu cầu cấp bách đặt ra cho quá trình cải thiện môi trường không khí tại TP. HCM <br>TIN NỔI BẬT: <br>- BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG QUẢNG TRỊ PHÁ CHUYÊN ÁN MA TÚY LỚN <br>- DI DỜI KHẨN CẤP NGƯỜI DÂN RA KHỎI VÙNG SẠT LỞ TẠI AN GIANG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?