CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 20-9-2018

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 17,679

20/09/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 20-9-2018

<br>GIAO THÔNG TOÀN CẢNH: <br>- ĐẢM BẢO AN TOÀN KỸ THUẬT CHO CHẠY THỬ TÀU CÁT LINH- HÀ ĐÔNG <br>- NÂNG CAO Ý THỨC TRONG SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CÔNG CỘNG tại Hà Nội <br>TIN NỔI BẬT: <br>- LIÊN TIẾP BẮT NHIỀU VỤ VẬN CHUYỂN THUỐC LÁ LẬU TẠI KIÊN GIANG <br>- Ô NHIỄM NHIỀU BÃI RÁC TỰ PHÁT TẠI TP. HCM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?