CÓ HAY KHÔNG SAI PHẠM TRONG QUẢN LÝ ĐẤT VÀ CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ VĨNH NGỌC

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 12,700

27/01/2019

CÓ HAY KHÔNG SAI PHẠM TRONG QUẢN LÝ ĐẤT VÀ CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ VĨNH NGỌC

Thời gian qua , tình trạng khó khăn, thủ tục chồng chéo trong việc xin cấp quyền sử dụng đất của người dân đang là vấn đề hết sức nan giải.Cụ thể như tại xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa , dù có chứng thực pháp lý từ 1967 thế nhưng đến nay việc xin cấp GCNQSDĐ còn nhiều bất cập với nguyên nhân cho rằng đất này thuộc đất 5% do xã quản lý.Ghi nhận của phóng viên THQHVN tại Khánh Hòa.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?