HÀNG CHỤC BÃI XE KHÔNG PHÉP: KHÓ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,300

Ngày đăng: 10/01/2019

HÀNG CHỤC BÃI XE KHÔNG PHÉP: KHÓ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM

Phạt cho tồn tại là đang là phương án của các Phường trong việc xử lý các điểm trông giữ xe không phép địa bàn quận Cầu giấy, thành phố Hà Nội. Đa số các phường tại quận này đều tồn tại các điểm trông giữ xe trái phép, cá biệt có phường đến 2/3 số bãi gửi xe là trái phép. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có lãnh đạo cấp cơ sở nào bị quy trách nhiệm theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?