CẦN SIẾT CHẶT QUẢN LÝ ĐỐI VỚI THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 12,230

Ngày đăng: 27/11/2019

CẦN SIẾT CHẶT QUẢN LÝ ĐỐI VỚI THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ

Từ quảng cáo như không gây hại tới sức khỏe người dùng, có thể giúp cai thuốc lá thì thuốc lá điện tử đang trở thành một trào lưu mới trong giới trẻ. Tuy nhiên, thực tế lại không thực sự như quảng cáo của nhà sản xuất.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?