CỨU SỐNG 11 THUYỀN VIÊN GẶP NẠN

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 13,720

Ngày đăng: 21/11/2019

CỨU SỐNG 11 THUYỀN VIÊN GẶP NẠN

Trong quá trình vận chuyển hơn 4.000 tấn than từ cảng tổng hợp khu công nghiệp Ông Kéo - Đồng Nai đến cảng Nhà máy Nhiệt điện Duyên hải - Trà Vinh để trả hàng, tàu Đại Hải Phát 17 bất ngờ gặp tai nạn. Trên tàu có 11 thuyền viên rơi vào tình cảnh hết sức nguy cấp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?