NHIỀU GIÁO VIÊN HY VỌNG ĐƯỢC TUYỂN DỤNG ĐẶC CÁCH

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 17,927

Ngày đăng: 21/11/2019

NHIỀU GIÁO VIÊN HY VỌNG ĐƯỢC TUYỂN DỤNG ĐẶC CÁCH

Trước văn bản chỉ đạo của Bộ Nội vụ về xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng, nhiều giáo viên hợp đồng lâu năm tại Đắk Lắk đang hy vọng về một hướng mở cho sự nghiệp của mình. Ghi nhận của Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?