UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI LIÊN TỤC RA VĂN BẢN BẤT NHẤT

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,920

Ngày đăng: 17/11/2019

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI LIÊN TỤC RA VĂN BẢN BẤT NHẤT

# Như thông tin chuyển động 365 đã đưa trong chương trình ngày hôm qua, trong cùng 1 ngày, UBND thành phố Hà Nội đã liên tục có 2 văn bản chỉ đạo với 2 quyết định trái chiều về kỳ thi tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã đang diễn ra. Và đến thời điểm này Hà Nội vẫn chưa có phương án chính thức tuyển dụng đặc cách cho số giáo viên có đủ tiêu chuẩn theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?