CANADA THỬ NGHIỆM MÁY BAY CHẠY HOÀN TOÀN BẰNG ĐIỆN ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,119

Ngày đăng: 13/12/2019

CANADA THỬ NGHIỆM MÁY BAY CHẠY HOÀN TOÀN BẰNG ĐIỆN ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?