ĐÀ NẴNG: HIỆU QUẢ XỬ LÝ THÔNG TIN CƠ SỞ QUA MẠNG XÃ HỘI

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 13,054

Ngày đăng: 03/12/2019

ĐÀ NẴNG: HIỆU QUẢ XỬ LÝ THÔNG TIN CƠ SỞ QUA MẠNG XÃ HỘI

Công tác tiếp nhận và trả lời phản ánh của công dân hiện nay ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết, là nhiệm vụ quan trọng trong công tác cải cách hành chính và đã có nhiều chính quyền cơ sở sử dụng mạng xã hội để giải quyết các thông tin hành chính nhanh chóng và hiệu quả. Việc tiếp nhận, giải quyết và kết quả xử lý đều có hình ảnh công khai, mang lại hiệu ứng tốt, tạo sự đồng lòng của nhân dân, tạo môi trường thoải mái thân thiện để người dân trao đổi thông tin hai chiều với chính quyền.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?